ไม่จัดการเรียนการสอน

นร.-ผู้ปกครองกว่า 200 แห่ประท้วงไล่ ผอ. เก็บเงินเรียนพิเศษแต่ไม่จัดสอน! (มีคลิป)

นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม กว่า 200 คน รวมตัวประท้วงขับไล่ นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน หลังพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม เรียกเก็บเงินค่าเรียนพิเศษ 7,500 บาทต่อเทอม แต่ไม่มีจัดการเรียนการสอน