ไม่จ่ายค่าปรับ

ไม่จ่ายค่าปรับ ไม่ต่อภาษี มีผลทันทีตามม. 44 คสช. ด้านนักกฏหมายติงช่วงโหว่ให้รีดไถ

ไม่จ่ายค่าปรับ ไม่ต่อภาษี มีผลทันทีตามม. 44 คสช. ผู้ที่ถูกออกใบสั่งหลังมีคำสั่ง คสช.เมื่อวานนี้(21มีนาคม60) จะต้องมาชำระค่าปรับภายใน 15 วัน หากยังไม่มาชำระ ตำรวจจะออกหนังสือเตือนให้มาชำระภายในเวลา 15 วัน หากไม่มาอีกก็จะมีการบันทึกข้อมูลส่งไปยังกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้ระงับการต่อภาษีประจำปีชั่วคราว ด้านนักกฏหมายติงช่วงโหว่ให้รีดไถ