ไม่ชอบล้างจาน

ผลวิจัย ชี้ คนจีนรุ่นใหม่ ไม่ชอบล้างจาน จ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดมากขึ้น

งานวิจัยสำรวจพฤติกรรม คนจีนรุ่นใหม่ เมื่อปี 2019 ของ Weibo ที่ร่วมกับบริษัท Dataway องค์กรวิจัยข้อมูลในจีน ชี้ว่า คนจีนรุ่นใหม่ไม่ทำงานบ้านด้วยตนเอง