ไม่ปิดจราจร

แจงยังไม่ปิดจราจร! 15 วันรู้เส้นทางไหนปิดจริงสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

รถไฟฟ้าสีชมพู ชี้แจงยังไม่ปิดจราจร เพียงวางกรอบเวลาตามกฎหมายกำหนด หากปิดจริงจะแจ้งล่วงหน้า 15 วัน