ไม่มีน้ำทำนาปี

กรมชลประทาน เร่งหาแนวทางช่วยชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก หลังฝนตกน้อยไม่มีน้ำทำนาปี

กรมชลประทาน ลงพื้นที่ไปชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 500 คน นำโดยผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ เดินทางมาชุมนุม