ไม่มีอย.

อันตราย! พบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เข้าข่ายของปลอม

อย.เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Monzy ทางออนไลน์ หลังตรวจพบการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต ปัจจุบันไม่มีการผลิต