ไม่ยอมกักตัว

ดร.อาทิตย์ ถามรัฐบาลกลัวอะไร!! ทำไมไม่เด็ดขาดกับพวกกลับจากต่างประเทศ

ดร.อาทิตย์ ถามรัฐบาลกลัวอะไร!! ทำไมไม่เด็ดขาดกับพวกกลับจากต่างประเทศ ชี้!! ใครไม่ยอมกักตัว จับขังคุก 14 วัน ไปเลย