ไม่รู้จักหน้าที่

อนิจจา การเมืองไทย ! สมชาย จวกรุ่นเก่าแย่งชามข้าว รุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักหน้าที่

สมชาย แสวงการ โพสต์เฟซบุ๊ก อนิจจา การเมืองไทย จวกคนรุ่นเก่าแย่งชามข้าว คนรุ่นใหม่ก็ไม่รู้จักหน้าที่เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายสมชาย แสวงการ