ไม่เลื่อน 4 วันหยุด

ข่าวดี! ครม. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ เดือนพ.ค. 63

ครม. มีมติสวนทาง ศบค. ไม่เลื่อน 4 วันหยุด นักขัตฤกษ์ วันแรงงาน , วันฉัตรมงคล , วันวิสาขาบูชา , วันพืชมงคล ของเดือนพ.ค. 2563