ไม่เห็นดวงจันทร์

ประกาศ! จุฬาราชมนตรี ประกาศเริ่มเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล 19 ม.ค.นี้

ประกาศ! จุฬาราชมนตรี ประกาศเริ่มเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ในวันที่ 19ม.ค.นี้ หลังจากชาวไทยมุสลิมรวมตัวดูดวงจันทร์เมื่อวันที่ 17 ม.ค. แล้วไม่เห็น