ไม่โปร่งใส

เพื่อไทย จ่อสอบกองทุนประกันสังคม ลงทุนศรีพันวาไม่โปร่งใส

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน เปิดเผยว่า กรณีที่ใช้เงิน

ไม่โปร่งใส?ผู้ร่วมประมูลกังขาเกณฑ์คัดเลือกบอร์ด ทอท.

บริษัทที่เข้าร่วมประมูลโครงการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารจอดรถในสนามบินดอนเมือง ตั้งข้อสงสัยต่อเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกของ บอร์ด ทอท. ภายหลังจากที่ […]