ไม่ได้รับเงินเยียวยาบ้านพัง

ขอความเป็นธรรมเงินชดเชยพายุพัดบ้าน

ชาวบ้าน อ.สตึก 30 ครัวเรือน บุกร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังได้รับเงินเยียวยาบ้านพังเสียหายจากพายุถล่มไม่ตรงตามความเป็นจริง