ไม้ค้ำ

ไม่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำอีกต่อไป i Walk 2.0 นวัตกรรม ขาช่วยเดิน

ไม้คำ้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ที่ไม่สามารถเดินได้ ถือเป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นกันจนชินตา ซึ่งผู้ใช้จะต้องใช้ค้ำบริเวณรักแร้ และใช้มือคอยจับและควบคุมเพื […]