ไม้ค้ำต้นโพธิ์

นายกเล็กเชียงรายร่วมแห่ไม้ค้ำสรีสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานปล่อยขบวนแห่ไม้ค้ำสรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560