ไม้ตะเคียน

แห่ขอหวยไม้ ตะเคียนโบราณ หวังมีโชคงวดหน้า ถูกรางวัลใหญ่

ประชาชนแห่ขอหวยไม้ ตะเคียนโบราณ ขณะเอาไม้ตะเคียน ขึ้นจากโดม หวังมีโชคงวดหน้า ถูกรางวัลใหญ่