ไม้เชื้อไฟ

ชาวบ้าน จ.ยโสธร นำน้ำมันต้นยางนาคลุกเศษไม้ทำเชื้อไฟขายสร้างรายได้เพื่อครอบครัว

ชาวบ้านใน จ.ยโสธร นำอุปกรณ์ใส่น้ำมันจากต้นยางนา หรือน้ำมันขี้ยาง ออกเก็บน้ำมันยางตามต้นยางนาที่ขึ้นอยู่ตามป่าสาธารณะต่าง ๆ ใกล้หมู่บ้าน ซึ่งก่อนหน้านี […]