ไร่แสงจันทร์

ไร่แสงจันทร์ ออกชี้แจง พร้อมประกาศไล่ออกกรณี หญิงอุ้มสุนัขเข้าเซเว่น

ร่แสงจันทร์ จากเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงรายหนึ่งนำ สุนัขเข้าเซเว่น จากนั้น พนักงานได้ทำการตักเตือน แต่กลับถูกด่าทอกลับพร้อใขู่ว่าทำให้ตกงานได้