ไร้ผู้ติดเชื้อ

พังงา คุมเข้ม โควิด-19 ไร้ผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง 69 วัน

รมช.สาธิต เผย จังหวัด พังงา เข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคโควิด 19 ในชุมชน ประชากรกลุ่มเสี่ยง และนักท่องเที่ยว คัดกรองผู้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่