ไวรัสตับอักเสบ

ลดความเสี่ยง มะเร็งตับ ด้วยวัคซีนก่อนลุกลามร้ายแรง

มะเร็งตับ ไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่พบในคนไทยค่อนข้างมาก เป็นภาวะที่ตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัส อาทิ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ

กรมควบคุมโรค เตือน! คนเกิดก่อนปี พ.ศ. 2535 เสี่ยง ไวรัสตับอักเสบ

กรมควบคุมโรค ยกกรณี ดารานักแสดงเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ ผลพวงเกิดมาจากติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ

เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ ต้นตอเสี่ยง มะเร็ง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังภัยเงียบจากการติดเชื้อ ไวรัสตับอักเสบ โดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ บีและซี ที่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทย