ไวรัสปอดอักเสบ

จีน เผยการตรวจ โควิด19 แบบใหม่ ป้ายคอรอผล พบติดเชื้อ 46 ราย

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเทศบาลนครปักกิ่ง ทดสอบการตรวจหาเชื้อ โควิด19 ด้วยการป้ายคอรอผล ทั่วเมืองในตลาดค้าส่งผลิตผลทางการเกษตร

วิจัยพบ โควิด-19 แพร่ได้เร็วมาก เพราะหลบซ่อนอาการป่วย

งานวิจัย โควิด-19 โดยอาศัยข้อมูลต้นแบบการระบาดในประเทศจีนช่วงมกราคมต่อเนื่องกุมภาพันธ์ 63 ชี้ว่าการระบาดของไวรัส SARS-CoV-2