ไวรัสโควิด 19ไวรัสโคโรนา

อัพเดท 20 เม.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 165,154 ติดเชื้อ 2,402,798 ราย หายแล้ว 616,193

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 165,154 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 2,402,798 คนแล้ว

อัพเดท 19 เม.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส COVID-19 เกิน 160,518 ติดเชื้อ 2,328,124 ราย หายแล้ว 594,192

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 160,518 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 2,328,124 คนแล้ว

อัพเดท 12 เม.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส COVID-19 เกิน 108,804 ติดเชื้อ 1,776,157 คน หายแล้ว 402,903

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส COVID-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 108,804 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 1,776,157 คนแล้ว