ไวรัสโคโรนาพันธุ์ใหม่

อัพเดท 20 ก.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 955,404 ติดเชื้อ 30,673,633 ราย หายแล้ว 20,908,230

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 955,404 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 30,673,633 คนแล้ว

อัพเดท 13 ก.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 918,796 ติดเชื้อ 28,650,588 ราย หายแล้ว 19,322,144

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 918,796ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 28,650,588 คนแล้ว

อัพเดท 11 ก.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 907,377 ติดเชื้อ 28,047,828 ราย หายแล้ว 18,893,132

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 907,377 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 28,047,828 คนแล้ว

อัพเดท 7 ก.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 882,053 ติดเชื้อ 27,002,224 ราย หายแล้ว 18,054,580

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 882,053 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 27,002,224 คนแล้ว

อัพเดท 6 ก.ย. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 877,438 ติดเชื้อ 26,748,637ราย หายแล้ว 17,840,227

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 877,438 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 26,748,637 คนแล้ว

อัพเดท 26 ส.ค. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 817,373 ติดเชื้อ 23,813,181ราย หายแล้ว 15,479,539

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 817,373 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 23,813,181 คนแล้ว

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ในประเทศไทยวันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อ 5 ราย

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา 1 ราย, อินเดีย 1 ราย,

อัพเดท 14 ก.ค. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 577,843 ติดเชื้อ 13,284,292 ราย หายแล้ว 7,221,190

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 577,843 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 13,284,292 คนแล้ว

อัพเดท 14 ก.ค. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 571,840 ติดเชื้อ 13,061,792 ราย หายแล้ว 7,221,190

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 571,840 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 13,061,792 คนแล้ว

อัพเดท 13 ก.ค. 63 ยอดตาย ไวรัส โควิด-19 เกิน 568,528 ติดเชื้อ 12,878,325 ราย หายแล้ว 7,092,815

รายงานข่าวจากสำนักข่าวประเทศจีน แจ้งไวรัส โควิด-19 แพร่ระบาด ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 568,528 ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสูงถึง 12,878,325 คนแล้ว
1 2 3 12