ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์

WHO เผยยังไร้หลักฐานใช้ เชื้อต้านเชื้อ ป้องกัน โควิด19 หรือไวรัสชนิดใกล้เคียง

นายไมเคิล ไรอัน ผู้อำนวยการบริการเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลกชี้แจง กรณีการใช้ เชื้อต้านเชื้อต่อการแพร่ระบาดของ โควิด19