ไวรัสโอมิครอน

สรุประดับภูมิคุ้มกัน ไวรัสโอมิครอน จากวัคซีนสูตรต่างๆ ของศูนย์วิจัยคลินิค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ

ศูนย์วิจัยคลินิค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผย ข้อมูลระดับภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดียับยั้ง ไวรัสโอมิครอน จากวัคซีนสูตรต่างๆ