ไวรัสไข้หวัดใหญ่

กรมควบคุมโรค เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่

สธ.เฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ หลังมีรายงานว่าที่ฮ่องกงมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก