ไว้ทุกข์

ครม.มีมติลดธงครึ่งเสาไว้ทุกข์ 13-27 ต.ค.นี้

นายกรัฐมนตรี มีมติลดธงครึ่งเสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ตั้งแต่วันที่ 13-27 ตุลาคมนี้ และให้ประชาชนเข้าร่วมทำหน้าจิตอาสาเฉพาะกิจ