ไห

ขุดพบไหโบราณคาดอายุเท่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง (มีคลิป)

ชาวนาบึงกาฬ ขุดพบไหโบราณและวัตถุโบราณจำนวนมากกลางทุ่ง คาดอายุเก่าแก่เท่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง จ.อุดรธานี ขณะที่ ทางอำเภอแจ้งกรมศิลปากรเร่งตรวจสอบแล้ว