ไหม้โรงงาน

เพลิงไหม้โรงงานในซอยเทศบาล บางปู 88

เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในซอยเทศบาล บางปู 88 ยังไม่ทราบชื่อโรงงาน อยู่ระหว่างควบคุมเพลิง