ไหล่หลุด

ทอดแหมหากุศลได้ปลาบึกยักษ์กว่า 50 กก. หนุ่มดึงปลาบึกจนแขนหลุด!

ชาวบ้านห้วยน้ำริน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทอดแหมหากุศลได้ปลาบึกยักษ์หนักกว่า 50 กก. ขณะที่พรานปลาหนุ่มถูกปลาบึกยักษ์ดึงจนไหล่หลุดต้องนำส่งโรงพยาบาล