​แม่น้ำชีวิกฤต

วิกฤติ!ปักธงแดงแจ้งอพยพ หวั่นซ้ำน้ำท่วมใหญ่ปี54

​แม่น้ำชีวิกฤตหนักเจ้าหน้าที่ปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพสิ่งของขึ้นที่สูง น้ำอาจท่วมหนักเหมือน ปี2554