1เม.ย.61 ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด

1เม.ย.61 ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด“ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง”สูงสุด

มติคณะกรรมการค่าจ้าง ปี 2561ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำทุกจังหวัด “ภูเก็ต ชลบุรี ระยอง” สูงสุด 330 บาท  มีผลตั้งแต่ 1 เม.ย. 2561 พร้อมชงมาตรการลดหย่อนภาษีให้นายจ้าง เล็งแก้กฎหมายให้สถานประกอบการประกาศโครงสร้างแรงงาน