10 ธันวาคม

5 เรื่องน่ารู้ วันรัฐธรรมนูญ ประเทศไทย ฉบับปัจจุบันร่างโดย กรธ.

5 เรื่องน่ารู้ วันรัฐธรรมนูญ ประเทศไทย ฉบับปัจจุบันจำนวน 279 มาตรา จัดทำร่างขึ้นโดย กรธ. ที่แต่งตั้งจาก คสช.