100 Most Beautiful Faces

ลิซ่า BLACKPINK คว้าตำแหน่ง ผู้หญิงหน้าสวยของเอเชีย อันดับที่ 1

ลิซ่า BLACKPINK คว้าอันดับ 1 จัดกันเป็นประจำทุกปีสำหรับการจัดอันดับสาวหน้าสวยระดับเอเชีย โดยผู้เข้าชิงก็จะมีมาจากทุกสาขาอาชีพ