13 ตุลา

เพิ่มวันหยุด28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ13 ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตร.9

เพิ่มวันหยุด28 ก.ค.วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 และ13 ต.ค.ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตร.9