14 ประเทศ

สหภาพยุโรป อนุญาตให้ผู้เดินทางจาก 14 ประเทศ เข้าพรมแดนได้

สหภาพยุโรป (EU) เสนอชื่อ 14 ประเทศ ที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าพรมแดนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่ง สหรัฐอเมริกา บราซิลและจีนไม่ได้อยู่ในรายชื่อ 14 ประเทศ