250ส.ว.

อานันท์ ปันยารชุน แนะนายกฯอย่าอ้างกฎหมายมาเถียงกับเด็กรุ่นใหม่ เพราะเริ่มต้นผิดมา 7 ปีแล้ว

นาย อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 13 “จากรุ่นแอนะล็อกสู่ยุคดิจิทัล เราจะลดช่องว่างการ