26ต.ค.พระราชพิธิถวายพระเพลิง

อยุธยาพิธีวางดอกไม้จันทน์ที่ไหน 26 ต.ค. 60 วัดที่วางดอกไม้จันทน์ และสถานที่สำคัญฯ

หนึ่งในจังหวัดเก่าแก่ของไทย อยุธยาวางดอกไม้จันทน์ที่ไหน 26 ต.ค. 60 สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรานำข้ […]