42ประเทศ 15ราชวงศ์ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

42ประเทศ 15ราชวงศ์ เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

กระทรวงการต่างประเทศ เผย มีสมาชิกราชวงศ์ตอบรับร่วมพระราชพิธี 15 ประเทศ ทูตอีก 28 ประเทศ ขณะที่สถานทูตไทยในต่างประเทศถวายดอกไม้จันทน์ต้องดำเนินการตามเวลาประเทศไทย