5กลโกล

กองปราบปราม รวบรวม 5 กลโกง ที่คนส่วนใหญ่มักจะถูกหลอก

กองปราบปราม รวบรวม 5 กลโกง ที่คนส่วนใหญ่มักจะถูกหลอก เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันกลโกงของพวกมิจฉาชีพเมื่อวันที่ 1 ก.พ. เพจเฟซบุ๊กกองปราบปราม