5จังหวัดเสี่ยง

เช็คด่วนก่อนสงกรานต์! เปิดรายชื่อ 10 จังหวัด กักตัว 14 วัน หากเดินทางจาก 5 จังหวัด พื้นที่สีแดง

เปิดรายชื่อ 5 จังหวัดพื้นที่สีแดง หากเดินทางมาจากจังหวัดเหล่านี้เมื่อไหร กักตัว 14 วัน พร้อมยืนเอกสาร และ รายงานตัวกับทางจังหวัด