7กลุ่มโรคเสี่ยง

5 ข้อที่ผู้ป่วย “โรคมะเร็ง” ควรรู้ก่อน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชี้ ควรรับวัคซีนเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสเสียชีวิต

5 ข้อที่ผู้ป่วย “โรคมะเร็ง” ควรรู้ก่อน ฉีดวัคซีนโควิด-19 ชี้ ควรรับวัคซีนเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสเสียชีวิต ภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างต่ำกว่าคนทั่วไป

“ศิริราช” เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิดเพิ่มเติม กลุ่มผู้สูงอายุ – 7 โรคเสี่ยง คิวฉีดกลางเดือนก.ค. 64

โรงพยาบาล ศิริราช ประกาศเปิด ลงทะเบียนวัคซีนโควิดเพิ่มเติม ในกลุ่ม ผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง เริ่มวันนี้ 26 มิ.ย. 64 และได้คิวฉีดกลางเดือน ก.ค.64