9ปี

นายกฯ ตู่ ลั่นประหารตามกฎมาย ไว้เตือนใจผู้ทำผิด

นายกรัฐมนตรี เผยโทษประหารชีวิต ยืนยันทำตามกฎมาย มีประชาชนส่วนหนึ่งให้คงโทษประหารชีวิตไว้ เป็นบทเรียนเตือนใจผู้ทำผิด