actor

ประกาศ ! อันดับชื่อเสียงแบรนด์นักแสดงเกาหลีในเดือนตุลาคม

สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับนักแสดงเกาหลีในเดือนนี้ นัมกุงมิน แซงคิมซอนโฮ ขึ้นที่ 1 !

ประกาศ ! อันดับชื่อเสียงแบรนด์นักแสดงเกาหลีในเดือนกันยายน

สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งเกาหลีได้เปิดเผยการจัดอันดับชื่อเสียงของแบรนด์สำหรับนักแสดงละครในเดือนนี้ คิมซอนโฮมาแรงอันดับ1 !