Bangkok Swing

เต้นสวิง เคล้ากลิ่นวินเทจ หน้าองค์พระปฐมเจดีย์

กลับมาอีกครั้งแล้วค่ะ! กับงาน ‘Big Bang: Swing Dancing at Phra Pathom Chedi’ การเต้นสวิงแบบ Street Dance ท่ามกลางกลิ่นอายบรรยากาศวินเทจในงานเต้นรำย้อน […]