biometric

บิ๊กตู่ ยัน biometric โปร่งใส ย้อนเกล็ดฝ่ายค้านโยงเอี่ยว 1MDB ถาม บัตรอีลิทการ์ด ยุครัฐบาลใคร

บิ๊กตู่ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยืนยัน biometric โปร่งใสตรวจสอบได้ ลั่นภรรยาไม่มีเอี่ยวทุจริต ย้อนฝ่ายค้านกล่าวหาเอี่ยว 1MDB เผยมีคนหมายแดงเข้าออกไทยด้วยบัตรอีลิทการ์ดสมัยรัฐบาลอดีต