block b

PO วง Block B เตรียมปรากฏตัวพิเศษใน Yumi’s Cells 2

นักร้องและนักแสดงมากความสามารถ P.O สมาชิกวง Block B เตรียมปรากฏตัวพิเศษใน ‘Yumi’s Cells 2’ ในบท Control Z

เซอร์ไพรส์ ! สมาชิก Block B แชร์ภาพหมู่ครั้งแรกในรอบ 2 ปี

เร็วๆนี้ สมาชิก Block B ได้รวมตัวกันและแชร์ภาพหมู่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2019 เพื่อเฉลิมฉลองการปลดประจำการของสมาชิกยูควอนอย่างเป็นทางการ !