BoE

แบงก์ชาติอังกฤษคาดเศรษฐกิจตกต่ำเลวร้ายรอบกว่า 300 ปี

รอยเตอร์รายงานว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)ได้ประเมินการคาดการณ์เศรษฐกิจของประเทศรอบใหม่ท่ามกลางสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาว่า