Tag: Bright TV ไบรท์ทีวี

บทบรรณาธิการ : มองอย่างนก || ไบรท์อาศัยลมใต้ปีกจริงหรือ ?

16 สิงหาคม 2562

16 ส.ค. 2562 ภายหลัง ไบรท์ทีวี ยุติออกอากาศหลังเวลา 24.00 น. ของวันที่15 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยวันนี้สำนักงานการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เตรียมจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทีวีดิจิทัล 3 ช่อง ได้แก่ ช่องไบรท์ทีวี หมายเลข 20, ช่องสปริงนิวส์ หมายเลข 19 และช่องสปริงส์26 หมายเลข 26 (Now 26 เดิม) ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสมชาย รังษีธนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไบรท์ ทีวี จำกัด ได้เดินทางมารับเงินชดเชยหลังจากคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เมื่อภูมิทัศน์สื่อเกิดการเปลี …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ