BrightTV!

เปิดใจที่แรก BrightTV! คนเซ็นรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินจากในหลวง ชี้ถ้ายังไม่เชื่อก็มาดูหลักฐานได้

เปิดใจที่แรก BrightTV! โดยคนเซ็นรับเงินค่าภาษีบำรุงที่ดินจากในหลวง จากกรณีที่มีการแพร่ภาพเอกสารใบเสร็จ ที่คนไทยไม่เคยเห็น ประชาชนแห่ชื่นชม