Tag: brighttv20

“ธนาธร” แถลงผลเดินสายต่างประเทศ ย้อนคนรับใช้เผด็จการที่ขายชาติ

19 กรกฎาคม 2562

“ธนาธร” แถลงผลเดินสาย 5 เมือง “ยุโรป-อเมริกา” แลกเปลี่ยนเครือข่าย ส.ส.ต่างแดน โต้ความมั่นคงรัฐบาล ไม่ใช่ความมั่นคงชาติ-ประยุทธ์ ย้อนคนรับใช้ “เผด็จการ” ที่ขายชาติ 19 ก.ค.62-นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แถลงถึงผลของการเดินทางไปต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านม ว่าการเดินทางในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ 4 เรื่อง 1.การสร้างเครือข่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในต่างประเทศ เครือข่ายระหว่างพรรคกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เครือข่ายระหว่างพรรคกลับกลุ่มภาคประชาสังคมที่เชื่อในเรื่องสิทธิมนุษยชนและปร …

อ่านรายละเอียด

ข่าวแนะนำอื่นๆ